Nå fram med ditt budskap

Bli en mästare på att kommunicera

Utbildningen ger dig verktyg till att presentera, formulera och förmedla material, underlag, utredningar och rapporter till olika mottagare. Målet är att du ska förstå hur du tydligast når fram med det du vill säga, och därigenom kunna framföra framgångsrika presentationer som skapar engagemang och ger effekt.

Ta vara på din unika kommunikationsstil

Att nå fram med sitt budskap är det viktigaste syftet för en presentation. Under utbildningen får du lära dig vilken kommunikationsstil du har, och hur du kan använda den för att övertyga och få med dig mottagarna. Målet är att du ska få en förståelse för din unika stil och hur du på bästa sätt kan utnyttja dina personliga egenskaper i olika situationer och för olika ändamål.

Kursinnehåll
  • Kommunikationsstilar
  • Metodik
  • Att förbereda och strukturera framföranden
  • Sammanhang och förståelse
  • Tydlighet och effektivitet
  • Budskap, avsändare och mottagare
  • Språkets intonation, melodi och styrka
  • Dialog och kontakt med åhörarna
  • Våga tala – hantera nervositet
  • Praktiska hjälpmedel