Arbeta effektivt utan stress

Få knepen för att hantera tiden på bästa sätt

Känner du ofta att tiden inte riktigt räcker till? Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete. Med ett tydligt syfte och mål blir prioriteringarna mycket lättare, vilket hjälper dig att ta rätt beslut även i pressade situationer. Med enkla metoder och tekniker kan vi lättare välja hur och vad vi ska göra för att nå resultat.

Minska stressen och må bättre

Tenderar dina ”att göra”-listor att växa sig lite för långa? Upplever du att det stressar dig i ditt arbete? Det finns mycket att göra för att öka effektiviteten och minska stressen både på ett organisatoriskt och personligt plan. Att arbeta för mer effektivitet och mindre stress ökar både trivseln och välmåendet bland medarbetarna.

Dag 1 – Gemensamt

Tillsammans i arbetsgruppen, med både ledare och medarbetare, kommer ni att lära er hur ni hanterar arbetstiden på bästa sätt och hur ni i detta kan bli mer effektiva. Syftet är att skapa ett mer positivt arbetsklimat med mindre stress och ökad tydlighet i hur ni kan planera och prioritera.

Bland annat kommer ni att få kartlägga och analysera den nuvarande arbetssituationen. Därefter får ni exempelvis verktyg för att skapa en tidsstilsanalys och en tidsbudget som medvetliggör hur ni ska hantera rutiner och processer i förhållande till tidsramar.

Dag 2 – Ledare

Under dag två kommer du som ledare att få fördjupade kunskaper och konkreta tips som hjälper dig att utvecklas som ledare.

  • Skapa effektiva rutiner och processer på arbetsplatsen
  • Skapa en större medvetenhet om ert förhållande till tid
  • Hålla effektiva möten
  • Coachande ledarskap, frigör tid genom att skapa självgående arbetslag
  • Skapa en gemensam vision och målbild
  • Sex steg till förändring
  • Skapa en ständigt pågående process
  • Se över arbetet i arbetsgruppen