Att leda i förändring

Skapa engagemang och delaktighet i förändringsarbetet

Förändringar är en självklarhet i dagens arbetsklimat. Tekniken förändras, behoven förändras – och världen förändras. Att förändra sig själv och sitt företag är att värdesäkra sin framtid. Men vad är det då som krävs för att det ska bli en positiv upplevelse? Framförallt behövs ett tydligt ledarskap som dels drivs av personlig omtanke, men som även vågar utmana både individer och sin organisation till utveckling. Med denna utbildning får du verktygen till att lyckas!

Bli en transformativ ledare 

En viktig del i förändringsarbetet är att du som ledare också är förändringbenägen; att du är tranformativ ledare som ser möjligheter i att anpassa organisationen och arbetet efter omvärlden. Övriga viktiga ledaregenskaper är också proaktivitet och motivation, och att ge stöttning enda ner på individnivå. Dessutom är det viktigt med ömsesidig tillit; att trovärdigheten sinsemellan ledare och medarbetare är hög.

Utöver detta krävs förmågan att kunna förmedla sina visioner på ett sätt som alla förstår och blir engagerade av. Med andra ord måste förändringen framföras genom en klar och tydlig kommunikation som får alla att sikta mot samma mål.

Det här ingår bland annat i kursen
  • Skapa personliga handlingsplaner med tydliga målbilder
  • Sätt upp tydliga och trovärdiga visioner
  • Tydlig och inspirerande kommunikation
  • Delegera rätt
  • Coachande samtal och effektiva möten
  • Personlig effektivitet – Lär dig prioritera