Det goda ledarskapet

– 10 dagar

Ett sätt att skapa både resultat och engagemang

En trygg ledare vet och förstår vad som krävs för att leda andra, och har insikt om sin egen personlighet och stil. Tre viktiga egenskaper för en ledare är att kunna kommunicera, leda och förändra. I denna kurs går vi igenom hur dessa delar tillsammans hjälper dig att bli en trygg och effektiv ledare.

Förhöjd arbetskvalité med bättre ledarskap

Att som ledare skapa legitimitet för sitt ledarskap genom att uppträda på ett sätt som skapar förtroende gör att arbetet kommer att bli lättare och mer effektivt. Produktiviteten kommer öka, förändringar kommer bli lättare att genomföra och stressen kommer att minska. Den tid som kanske idag går åt till att övertyga arbetsgruppen, kommer att frigöras till annat. Medabetarna kommer helt enkelt att lita på dig och dina beslut.

Kursupplägg

Utbildningen är fördelad på 10 heldagar under en 6-månaders period. Utbildningen är uppdelad i tre delar:

Del 1 – Bli en kommunikativ ledare

Vid kursens två första träffar kommer fokus ligga på din individuella utveckling. Här handlar det om att bli medveten om sig själv och sin stil som ledare. Utifrån termer som motivation, självinsikt, självstyrning och emotionell intelligens diskuterar vi hur du kan lära känna din unika ledarstil och på så sätt utveckla ditt ledarskap.

Del 2 – Att förstå och leda grupper

Under de nästkommande kursträffarna lägger vi stor vikt vid social kompetens och förståelse för andra. Du kommer att få träna upp din förmåga att avläsa andras känslor och behov och genom detta hitta sätt att hjälpa dem att utveckla sina färdigheter. Vi kommer att diskutera hur man hanterar likheter och olikheter i grupper, hur man kan utveckla varje individ genom samverkan i team samt vikten av gruppdynamik och mångfald.

Del 3 – Nå de resultat du vill ha

Här kommer vi att lägga fokus på själva ledarskapets funktion när det gäller att leda andra. Hur ska du gå tillväga för att framkalla de önskade resultaten hos andra? Hur förmedlar du visioner och mål, och hur kommunicerar du dina budskap för att övertyga din arbetsgrupp? Under kursen förfinar vi din förmåga att uppmärksamma dina medarbetares styrkor och hjälpa dem att utvecklas. På så sätt skapas högpresterande grupper, vilket ökar lönsamheten och effektiviteten inom din organisation.