Att leda i svåra situationer

Pressen i dagens organisationer ställer höga krav på dels arbetsgruppen och dels ledarna. En helt ny kompetens krävs för att ledarna ska kunna agera direkt. Alkoholproblem i företaget kostar ca 239 000 kr/person/år och inte sällan hör stress och missbruk ihop.

Problemen går för långt

Problem med stress och missbruk går ofta för långt innan något görs. Många ledare vet inte hur man ska agera i dessa situationer. Vi ser osäkerhet runt de svåra samtalen och tryggheten kan saknas när det gäller att konfrontera problem.

Viktigt att arbeta förebyggande

Att arbeta förebyggande med dessa frågor kan spara mycket tid och energi samtidigt som det är kostnadseffektivt. Att skapa kunskap och medvetenhet runt dessa frågor leder i sin tur till trygghet i ledarskapet.

Kursinnehåll
  • Skapa ett agerande ledarskap
  • Att förebygga utbrändhet och missbruk
  • De svåra samtalen
  • Effektiv kommunikation
  • Skapa effektiva arbetsrutiner
  • Handlingsplaner som fungerar