Coacha medarbetare

Genom kursen lär du dig konsten att coacha för att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Du kommer lära dig metoder för att kommunicera och tydliggöra organisationens olika mål och delmål.

Ta tillvara på medarbetares kompetenser

Du får även färdigheter i att ta tillvara på dina medarbetares kompetenser och lyfta fram deras starka sidor. Det kommer medföra att du behöver du spendera mindre tid åt andras problemlösning och kan vara mer proaktiv.

Kursinnehåll
  • Förstå grunderna för en framgångsrik coachning
  • Att handleda andra till att sätta och nå mål
  • Utforska alternativa vägar till lyckade prestationer
  • Skapa relationer grundade på ömsesidig respekt