Effektiva möten

Kostnaden för möten i en organisation är hög. Trots det anses möten vara en av de absolut största tidstjuvarna. Inte sällan är möten dåligt planerade och leder in på fel spår och onödiga omvägar.

”Efter kursen har vi utvecklat och förbättrat vår egen möteskultur – numera använder vi ”fem-fingrar” genomgående och vi har en helt ny möteskultur där respekt för tid, agenda, varandra och besluten ses på ett helt annat sätt”

Kursinnehåll
  • Förberedelser inför mötet
  • Ha en tydlig bild av syftet med mötet
  • Hantera mötesprocessen för att få resultat
  • Få ut den största nyttan av kompetensen runt bordet
  • Avsluta och följa upp