Hjärnkoll på kommunikation

Kommunikation – Ett av de viktigaste verktygen vi har

Kommunikation är inte bara ett sätt att umgås utan också ett av de viktigaste verktygen vi har inom våra organisationer. Detta verktyg är ofta underskattat när det gäller synen på hur vi kan öka bland annat effektiviteten. Vi kan tydligt se skillnaden på de som behärskar en professionell och medveten kommunikation och de som inte gör det. Skillnaderna kan vara att de som behärskar kommunikationen är bättre på att föra fram sina idéer på ett tydligare sätt.

Nå framgång med tydlig kommunikation

Med bra kommunikation byggs starkare relationer, vilket skapar effektivare arbetsplatser. Hur företaget i det stora hela lyckas står i direkt relation till hur väl vi kommunicerar med varandra.

”föreläsningen fick mig att tänka på vikten av att vi förstår vad vi menar när vi pratar med varandra. Speciellt viktigt blir ju detta i en organisation som jobbar på uppdrag av kunderna och skall leverera det som kunderna vill ha! Ett bra föredrag som man inte bara har nytta av i affärerna utan också privat!”

Kursinnehåll
  • Grunden för kommunikation
  • Rädsla för förändringar
  • Nå resultat i din kommunikation med andra
  • Skapa en professionell kommunikation
  • Nå fram med ditt budskap
  • Föra dialog istället för argumentation
  • Aktivt lyssnande