Konflikthantering

Konflikter leder inte till utveckling

Konflikter är ett störmoment som tar mycket energi från organisationen. Att ha meningsmotsättningar är däremot en möjlighet att lära sig något och att hitta nya lösningar på gamla problem. För att en organisation ska blomstra och utvecklas krävs det att människorna är olika och har olika sätt att se på saker. Med kunskap och medvetenhet kommer just dessa olikheter vara det som lyfter produktiviteten till nya nivåer.

En smart investering för att spara tid, energi och pengar

Att vara proaktiv på arbetsplatsen när det gäller konflikter är något av det viktigaste en ledare kan vara. Under denna dag lär du dig att hantera motsättningar innan konflikter uppstår.

”Vi var två platschefer och tolvteamledare som gick kursen ‘Konflikthantering’ i Malmö. Samtliga fann att kursen var mycket intressant. Vi fick lära oss psykologin bakom konflikterna samt se, hur enkelt de kan uppstå och fortlöpa, om man inte kan se och hantera triggerpunkterna. Vi hade en mycket duktig och flexibel föreläsare som inspirerade oss alla.”

Kursinnehåll
  • Förståelse för konflikters bakomliggande orsaker
  • Kommunikation i konflikt
  • Verktyg att upptäcka och lösa konflikter i tid
  • Lösa konflikter på ett konstruktivt sätt
  • Konfliktstilar