Ledare men inte chef

Personlig utveckling för informella ledare

Det här är en utbildning där den enskilde får möjlighet att utveckla sitt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen.

Tidigare försökte man motverka uppkomsten av informella ledare men idag kan man se att de kan vara till stor nytta inom bland annat platta organisationer och projektorganisationer. Forskningen runt dessa personer har visat att de besitter speciellt två förmågor, empati och förmågan att tolka och klargöra uppgifter, vilket en ledare har stor nytta av.

Goda och negativa informella ledare

Man skiljer på goda och negativa informella ledare, där de goda kan vara ett starkt stöd för ledaren medan den negative kan få en ledare på fall.  De goda är lojala och verkar för organisationens bästa. De är entusiastiska och får arbetskamraterna med sig.

Som ledare kan det vara viktigt att kunna kommunicera med dessa goda informella ledare. Att ta tillvara på deras styrkor och ge dem verktyg att utvecklas. Detta är kanske morgondagens ledare.

Kursinnehåll
  • Skapa engagemang för att nå framgång genom effektiv kommunikation.
  • Arbeta konstruktivt med kollegor som har olika stilar och personligheter.
  • Personlighetsstilar, styrkor och svagheter
  • Vad innebär det att vara informell ledare
  • Ledarstil och hur jag kan utveckla den
  • Bygg upp ditt inflytande
  • Hantera motsättningar och konflikter