Grundläggande ledarskap

Ny som ledare

Kursen börjar med att titta på den egna ledarstilen, vilka styrkor som finns och hur du kan utveckla dessa och anpassa efter din grupp. Det praktiska fokus vi använder oss av ger en verktygslåda för de olika situationerna som dyker upp i vardagen.

Coachande förhållningssätt

Du kommer att öka din förmåga till personligt ansvarstagande, beslutsfattande och prioriteringar så att du kan sprida förtroende i ditt team. Genom ett cochande förhållningssätt får du trygghet och tydlighet i din roll för att öka effektiviteten i ditt team.

Innehåll
  • Vad innebär det att vara ledare?
  • Vad ligger i uppdraget
  • Fokus på den egna stilen, kommunikations- och ledarstil
  • Styrkor och utvecklingspotential
  • Hur prioriterar jag som chef bäst min tid, delegering och målstyrning
  • Att hantera pressade situationer
  • Coachande förhållningssätt
  • Att hålla effektiva möten
  • Konfliktmedvetenhet
  • De svåra samtalen?