Nå framgång med kommunikation och personlighetsstilar

Kommunikation är inte bara ett sätt att umgås utan också ett av de viktigaste verktygen vi inom organisationer. Vi kan tydligt se skillnaden på de som behärskar en professionell och medveten kommunikation och de som inte gör det.

Dynamik i stället för konflikter

Genom att som ledare och arbetsgrupp skapa en medvetenhet runt olika personliga stilar kommer en effektiv kommunikation. Förståelsen kommer sedan att leda till dynamik i stället för konflikter. Med dessa två verktyg effektiviteten ses över både på individ-, arbetsgrupps- och organisationsnivå.

Innehåll:

Förmiddag

Vi börjar med grunden till kommunikation, hur hjärnan påverkar oss här. Vi tittar på mönster och tolkningar.  Det skapas en förståelse för vikten av att ta detta verktyg på allvar (men ändå ha skoj med det).

Eftermiddag

Vi har olika preferenser – sätt att tänka – vilket leder till att vi i en grupp har olika sätt att se på saker.  Några vill bara få saker gjorda, andra vill tänka igenom en gång till. Vissa tappar tålamodet med gamla processer medan andra vill ha med hela gruppen. Här tittar vi på styrkor och svagheter och hur vi kan jobba effektivt.